Avondvierdaagse Start paginaOpening website

Start
Omhoog
Krantenbericht

Jaap de Gruijter opent de website Op zaterdag 18 maart is de website officieel in gebruik genomen door toenmalig wethouder Jaap de Gruijter. In het openingswoord van penningmeester en routemaker Klaas Timmerman werden de sponsors alsmede de vrijwilligers hartelijk verwelkomd en maakte hij duidelijk dat zonder hen het ondenkbaar is dat er een avondvierdaagse georganiseerd kan worden.

Klaas blikte terug hoe de avondvierdaagse ontstaan was. In de vijftiger jaren werd door de toenmalige speeltuinvereniging DES de avondvierdaagse georganiseerd. In de negentiger jaren kwam hier vrij abrupt een einde aan door allerlei onenigheden. Gelukkig werd in 2001 de bal weer opgepakt en vorig jaar kon al het eerste lustrum gevierd worden. Het aantal deelnemers heeft in de loop der jaren een trend omhoog laten zien. Vorig jaar bleef de teller op 607. Het bestuur hoopt echter dat de trend door gaat en uiteindelijk boven de 1000 deelnemers uit zal komen.Invullen gastenboek door wethouder Jaap de Gruijter

Na de juiste codes ingetikt te hebben opende hierop Jaap de Gruijter de website. Jaap werd daarnaast vriendelijk verzocht om als eerste het Internet gastenboek in te vullen.

Hierna werden de hoofdsponsor en de sponsors bekend gemaakt voor het seizoen 2006. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het 3 jarig sponsor contract met de SNS-bank te ondertekenen. Namens het bestuur tekenden Klaas Timmerman en Astrid van Omme. Namens de SNS bank tekenden P. Versluis en G. de Gruijter.

G. de Gruijter legde vervolgens het waarom van de sponsoring door de SNS bank. De bank vindt het belangrijk dat organisaties zich inzetten voor de jongeren in de samenleving. Zij verdienen immers nog geen geld en zijn daardoor meer afhankelijk van dergelijke initiatieven.

Speciaal web gebakOok Jaap de Gruijter ondersteunde de worden van de bank. Jaap vond het maar niets dat er geen avondvierdaagse gehouden werd in Alblasserdam, immers een dorp is nu eenmaal geen dorp zonder een avondvierdaagse. Hij vond het daarom geweldig dat in 2001 weer een avondvierdaagse het licht zag.

De vrijwilligers

Vertegenwoordigers van de gemeente Alblasserdam

Vrijwilligers

Vrijwilligers Vertegenwoordigers van de gemeente Alblasserdam nog meer vrijwilligers